Regulamin sklepu aksotronik.com.pl

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.aksotronik.com.pl jest firma "Aksotronik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nowym Koniku, przy ul. Podgórnej 13A o numerze NIP: 822-240-30-91, REGON 526472447, KRS 0001060276. Na potrzeby regulaminu sklep internetowy www.aksotronik.com.pl zwany jest dalej sklepem lub właścicielem a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze rejestrujące się i robiące zakupy w sklepie Klientem.

W celu rejestracji w sklepie wymagane jest:

  • prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej
  • korzystanie z przeglądarki internetowej (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 10 lub wyższej wersji)
  • posiadanie adresu e-mail
  • akceptacja plików cookies

II. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem, danych osobowych w sklepie internetowym jest Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością.
 2. Klient zakładając konto w sklepie internetowym www.aksotronik.com.pl podaje swoje dane dobrowolnie.
 3. Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością przetwarza dane Klienta na potrzeby realizacji zamówienia, udostępniając je takim podmiotom jak firmy kurierskie.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych na stronie Sklepu. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

III. Zamówienia 

 1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą sklepu internetowego, e-mailem, lub faxem.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 12.00 mogą być zrealizowane następnego dnia roboczego.
 4. Minimalna wartość zamówienia przyjętego do realizacji to 200zł NETTO (bez kosztów pakowania oraz transportu).
 5. Złożenie zamówienia przez klienta potwierdzone jest wiadomością elektroniczną e-mail wysłaną automatycznie przez sklep. Wiadomość ta stanowi informację o wpłynięciu zamówienia do systemu sklepu.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Klienta.
 7. Klient ma prawo do zmiany złożonego zamówienia przed jego realizacją informując o tym fakcie podmiot telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail wysłaną na adres info@aksotronik.com.pl

IV. Opisy towarów i zdjęcia

 1. Zdjęcia oraz rysunki towarów są poglądowe, w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego, jednak nie ma to wpływu na jakość oraz funkcjonalność towaru.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w sklepie internetowym dotyczące parametrów technicznych podawanych przez producentów.
 3. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.

V. Dostawa i odbiór towaru

 1. Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony pod wskazany adres poprzez firmę kurierską.
 2. Koszt dostawy szczegółowo określony jest w dziale 7. „Koszty zapakowania oraz przesyłki” niniejszego regulaminu.
 3. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w siedzibie firmy wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym, iż zamówienie zostało już zrealizowane.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

VI. Ceny produktów

 1. Ceny podane w sklepie internetowym www.aksotronik.com.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (bez podatku VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.aksotronik.com.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
 3. Cena podana przy produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

VII. Koszty zapakowania oraz przesyłki

 1. Do zamówień poniżej 700zł netto doliczany jest koszt wysyłki kurierem w wysokości 18,50 zł netto.
 2. W przypadku zamówień wartości od 200 zł do 400 zł doliczane są dodatkowo koszty zapakowania towaru w wysokości 4 zł netto (razem 22,50 zł netto).
 3. Do zamówień powyżej 400zł netto nie są doliczane koszty zapakowania towaru.
 4. W przypadku wysyłki za pobraniem doliczany jest dodatkowo koszt wysyłki w wysokości 6 zł netto.
 5. Zamówienia poniżej 200 PLN będa traktowane jedynie jako rezerwacja towaru i nie będą pojedynczo realizowane, a jedynie jako dokładka do istniejącego już zamówienia.
 6. Zamówienia z  przedpłatą i inne rezerwacje nieuzgodnione z biurem obsługi, będą automatycznie anulowane po 5 dniach roboczych.

VIII. Formy płatności

 1. Realizujemy płatności gotówką, za pobraniem, przedpłata na konto bankowe.
 2. Po uzgodnieniu ze sklepem i przesłaniu odpowiednich dokumentów możliwa jest sprzedaż towaru z odroczonym terminem płatności.

IX. Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością faktura VAT, którą klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 2. Uwagi dotyczące jakości sprzedawanych produktów, niezgodności faktury ze stanem faktycznym prosimy zgłaszać w formie pisemnej (fax. e-mail itp.).
 3. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością wraz ze zgłoszeniem poprzez zgłoszenie elektroniczne RMA. Odesłany produkt nie może być zniszczony. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. 
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie ustawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. 
 5. Zwrotu wadliwych i omyłkowo zamówionych towarów prosimy dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu.
 6. Reklamacje ilościowe i niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż 7 dni od otrzymania przesyłki.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
 8. Reklamacje odesłane bez zgłoszenia elektronicznego RMA nie będą rozpatrywane lub czas ich rozpatrzenia ulegnie znacznemu wydłużeniu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. 
 2. Kupujący robiąc zakupy poprzez sklep internetowy firmy Aksotronik spólka z ograniczoną odpowiedzilnością akceptuje regulamin sklepu Aksotronik, tym samym jest świadomy, że wyraża zgodę, iż towary sprzedawane przez Aksotronik sp. z o.o. (z wyjątkiem gdy producent danego towaru przedstawił na piśmie oddzielne oświadczenie co do przeznaczenia towaru) nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których ich awaria lub wadliwe działanie mogłaby spowodować sytuację zagrożenia życia bądź zdrowia ludzkiego, katastrofę w skutkach ze szkodą w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie, do ratowania i podtrzymywania życia bądź do zastosowania terrorystycznego itp.
 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga,, nazwy marek etc.), materiały graficzne podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskimi są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie do celów informacyjnych. 
 5. Nazwy produktów oferowanych przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej". 
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2015r.

Polityka prywatności sklepu Aksotronik 

Formularz reklamacyjny (PDF)